این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه:

آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، خیابان علم، نبش خیابان آموزش، دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی (واقع در شمال دانشکده داروسازی)


تلفن دبیرخانه(مسئول دفتر مدیریت امور فنی-دبیرعلمی) : ۲۷۷۶-۳۷۹۳۲۷۷۵-۰۳۱

تلفکس دبیرخانه(مسئول دفتر مدیریت امور فنی-دبیرعلمی) : ۳۶۶۸۶۸۲۷-۰۳۱

ایمیل اصلی همایش: greenuniversity@res.ui.ac.ir

تلفن کارشناسان حوزه ریاست: 37932003-37932004-031 
تلفن مسئول دفتر دبیر اجرایی:37932009-031 

تلفن مسئول پذیرش(سرکار خانم جوانی) : 37932198-031 داخلی 315
فاکس مسئول پذیرش(سرکار خانم جوانی) : 37932198-031 داخلی 0
تلفن همراه مسئول پذیرش(سرکار خانم جوانی) : 09131652054 

تلفن مسئول هماهنگی امور علمی و اجرایی: 37934389-031