این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > شوارای سیاست گذاری
.: شوارای سیاست گذاری

 
جناب آقای دکتر حمید پوراصغری
معاون توسعه ی امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
    
 
جناب آقاي دكتر محمد تقی نظر پور
معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم   
 


جناب آقاي دكتر رضاگرايي نژاد
رييس آموزش عالي سازمان برنامه و بودجه كشور

    
 
 جناب آقاي دكتر جمشید اسماعیلی
مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم
   
 

جناب آقاي دكتر سعید سمنانيان
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس